Përmbajtja e rrjeteve sociale është përmbajtje e cila krijohet nga kompani ose individë për rrjetet sociale si Instagram, Facebook etj. Këto platforma janë me interes të veçantë për bizneset sepse lejojnë një ndërveprim shumë më të drejtpërdrejtë me përdoruesit sesa mediat klasike. Përmbajtja e rrjeteve sociale mund të ketë një shtrirje të konsiderueshme dhe për shkak të afërsisë së saj me përdoruesin shpesh mund të rezultojë më efektive sesa reklamat klasike. Për ne është e rëndësishme që përmbajtja e rrjeteve sociale të jetë gjithmonë autentike. Çdo udhëzues duhet të jetë një ndihmë e vërtetë, jo thjesht një mjet tjetër i reklamimit të produkteve ose shërbimeve.