Dizajni grafik përcaktohet si "arti dhe praktika e planifikimit dhe projektimit të ideve dhe përvojave me përmbajtje vizuale dhe tekstuale". Në terma të tjerë, dizajni grafik komunikon ide ose mesazhe të caktuara në një mënyrë vizuale. Këto imazhe mund të jenë nga më të thjeshtat për një postim, deri tek më komplekset si dizenjimi i uebfaqeve. Dizajni grafik mund të përdoret nga kompanitë për të promovuar dhe shitur produkte përmes reklamave, nga faqet e internetit për të përcjellë informacion përmes infografive, ose nga bizneset për të zhvilluar një identitet përmes markës.