E-commerce është blerja dhe shitja e mallrave ose shërbimeve në mënyrë elektronike në internet. Gjithashtu mund t'i referohet aktiviteteve të tjera në internet si ankandet, blerje biletash dhe transferta nëpërmjet bankës. Kjo është një pjesë thelbësore e shumë bizneseve që mbështeten në shitjen e produkteve ose shërbimeve në internet. E-commerce u jep bizneseve aftësinë për të rritur numrin e konsumatorëve se sa shitja me pakicë tradicionale. Me kaq shumë njerëz që bëjnë blerjet e tyre në internet, ky është tregu me rritjen më të shpejtë. Ajo u ofron konsumatorëve një mënyrë më të përshtatshme për të blerë produktet ose shërbimet që u nevojiten pa pasur nevojë të vizitojnë vendndodhjen fizike të një shitësi me pakicë për të bërë një blerje.