Marka juaj është imazhi që keni tek klienti. U tregon atyre se çfarë mund të presin nga produktet dhe shërbimet tuaja dhe dallon ofertën tuaj nga ajo e konkurrentëve. Marka juaj rrjedh nga kush jeni, kush doni të jeni dhe si mendojnë të tjerët se jeni. Emri, logoja, misioni dhe vizioni, uebfaqja, paketimi dhe materialet promovuese, strategjia e marketingut dhe promovimit, janë të gjithë komponentë që komunikojnë markën tuaj. Një strategji efektive ju jep një avantazh të madh në treg, i cili po bëhet gjithnjë e më konkurrues.